e
sv

Allah hangi kullarını daha çok sever

Bu soruyu herkes defalarca kendisine sormuş ve cevabın içinde olmayı dilemiştir. Herkes kendince iyidir veya iyi olmaya çalışmaktadır ve lakin kötü olan, kötüyüm diyen yok gibidir. Peki o halde herkes iyi ise ve cehennem ağzına dek dolacak ise o ateşlerde kimler yanacaktır?
avatar

Rıfat Şentürk

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Allah hangi kullarını daha çok sever. Bu soruyu herkes defalarca kendisine sormuş ve cevabın içinde olmayı dilemiştir. Herkes kendince iyidir veya iyi olmaya çalışmaktadır ve lakin kötü olan, kötüyüm diyen yok gibidir. Peki o halde herkes iyi ise ve cehennem ağzına dek dolacak ise o ateşlerde kimler yanacaktır? Demek ki cevabın tek sahibi Yüce Allah’tır ve hesap ve hüküm sadece O’na aittir. Bu nedenle burada yazılanlar da temenni ve yorumdan öte asla olamaz.

Allah’ın kimler sevdiği sorusunun cevabı iki yönlüdür ki ilki sevdikleri diğeri sevmedikleri cevabıdır. Bu dünyada tek gayenin Allah RIZASINA MAZHAR OLABİLMEK olduğu hatırlanırsa en kısa cevabın da buna erebilenler olacağı açıktır. Ama o rızaya ermek nasıl mümkün olacaktır?

“Eğer inkâr ederseniz, şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkâr etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur…” (Zümer 39/7)

Burada bir de Allah’ın haddimiz olmayarak yaşamı ve eceli yaratmasındaki, sınavı şart koşmasındaki muradını hatırlamakta yarar vardır ki bu gaye ve murad bizlerin neden yaratıldığımızın ve nasıl davranmamız gerektiğinin de cevabıdır. Öte yandan Allah bilinmek istemiş, isim ve sıfatlarını lutfetmiş ve kullardan da benzer ahlak ve davranışları beklemiştir. Ayetler ile bildirilenlerin tamamı dindir yada başka bir deyişle din ayetlerden ibarettir. O halde en baştaki sorunun cevabını da ayetler arasında aramak lazım gelir.

Bilgisayar ortamında Kur’an metnine sahip olanlar arama hanesine “sever” veya “sevmez” yazdığı takdirde yüzlerce isim ve sıfatla karşılaşacaktır ki tamamı Allah’ın razı olduğu ve olmadığı kullara aittir. Bu nedenle önce sevmediklerine ve sonra sevdiklerine göz atmak, sevdiği şeyleri yapmaya, sevmediklerinden sakınmaya dikkat etmek gerekir. Ayrıca helal ve haramlardan, temiz ve pislerden, emir ve yasakalrdan, iyi ve kötüden, günah ve sevaplardan güzel ve doğru olanları seçmek ve düstur edinmek doğru ve lazım olandır.

Yüce Allah’ın sevmediği kullar

 • Kendisinden başka ilah arayanlar, ortak koşanlar, kendisine tevhid ruhuyla yönelmeyenler
 • İman etmeyenler, kulluk ve ibadette az ile yetinenler
 • Dinini, ayetlerini, Peygamberini inkar edenler
 • Kur’an’ı okumayanlar, anlamadan okuyanlar, şan ve şerefi Kur’an’dan başka yerde arayanlar
 • Münafıklık, kafirlik ve mürailik edenler
 • Zulüm ve eziyet üretenler, hak ve adalete düşman olanlar
 • Şeytanı düşman edinmeyenler
 • Kibirlenip büyüklenen, aşağılayan, servetle şımaranlar
 • Ahireti ve hesabı yok sayanlar
 • Dünya süslerine fazlaca kıymet verenler
 • Helal ve haram ayrımı yapmayanlar
 • Emir ve yasaklara uymaya gayret etmeyenler
 • Allah’ın sınrılarına, sünnetine tabi olmayanlar
 • Salih amel üretmeyenler, infak etmeyenler
 • Kur’an ahlakı ile ahlaklanmak istemeyenler, dua etmeyi kibirlerine yediremeyenler
 • Ana babasına, ailesine, akrabaya yardımdan imtina edenler, muhtaç ve yoksulu görmezden gelenler
 • Ahde ve misaka vefası olmayanlar
 • Aklını kullanmayanlar, batıla kananlar, hurafeler peşinde koşanlar
 • İnsan haklarına ve çevreye saygılı olmayanlar
 • Kazandıklarını kendi bileğinin hakkı sananlar
 • Aşırı ve kötü zan besleyenler, bozgunculuk yapanlar, fitne ve fesat üretenler
 • Hile yapıp, tuzak kuranlar, dincilik yapanlar, dinde zorlama ve baskı yaratanlar
 • Yalan ve iftiradan çekinmeyenler, gıybet yapanlar
 • Cihattan kaçanlar, iman edenlerle alay edenler, nankörler
 • Zikretmeyenler, tefekkür etmeyenler, tevekkül etmeyenler

Yüce Allah’ın sevdiği kullar

 • Tevhid ruhuyla sadece kendisine güvenip sığınan ve iman edenler
 • Kulluk ve ibadette acizliğini kabul edenler,
 • Dinine, ayetlerine, Peygamberine iman, biat ve itikad edenler
 • Şan ve şerefi sadece Kur’an’da arayanlar, Kur’an’ı anlayarak okuyanlar
 • Hz. Peygamberin davasını anlayabilenler, sahih sünnetini tatbike çalışanlar
 • Zulüm ve eziyetten kaçınanlar, zorlaştırmayanlar, kolaylaştıranlar, zalimlere karşı duranlar
 • Şeytanı düşman edinenler, şeytan işi pisliklerden uzak kalanlar
 • Tevazu ve itidal ile yaşayanlar, yoklukta sabredenler ve varlıkta şükredenler
 • Ahireti ve hesabı bilip fani dünyayı sınavdan ibaret görenler
 • Emanete sahip çıkanlar, varis olduğu yeryüzü ve cennete layık yaşamaya gayret edenler
 • Haram ve çirkinden sakınanlar, hak ve adalete tutkun olanlar
 • Emir ve yasaklara, sınırlara, Sünnetullah’a uymaya gayret edenler
 • Dua ile bağışlanmak isteyenler
 • Salih amel üretenler, infak edenler
 • Kur’an ahlakı ile ahlaklanmak isteyenler, Sırat-ı Mustakim üzere kalmak isteyenler
 • Ana babasına, ailesine, akrabaya, muhtaca, yold akalmışa, yoksula yardım eli uzatanlar
 • Ahde ve misaka vefası olanlar, riya ve gösterişe bulaşmayanlar, samimi olanlar
 • Aklını kullananlar, batıla kanmayanlar, hurafeler peşinde koşmayanlar, dini sadece Allah’a has kılanlar, cehalete düşman olanlar
 • Sadece Allah rızası için yaşayanlar, Allah için seven ve Allah için sevmeyenler
 • Rızkı, nimeti ve medeti sadece Allah’tan bekleyenler
 • Zanda aşırı gitmeyenler, kötü zan beslemeyen, açık aramayanlar, bozgunculuk yapmayanlar, fitne ve fesattan kaçınanlar
 • İnsan haklarına ve çevreye saygılı, şefkatli, vicdanlı, sevgi dolu olanlar
 • Yalan ve iftiradan çekinenler, gıybet yapmayanlar, hile ve tuzakla uğraşmayanlar
 • Cihattan kaçmayanlar, iman edenlerle dost olanlar, iman kardeşliğini esas alanlar
 • Zikredenler, tefekkür ve tevekkül edenler, nankörlük etmeyenler

Özetle; Allah’ın sevmediklerini yapanların yaptıkalrı yasak ve çirkin, Allah’ın sevdiği kulların övülen değerleri emirdir. Din ise bu emir ve yasakalrın tamamıdır. Başka bir deyişle iyi olmak, iyilik yapmak, kulluk ve ibadetle meşgul olmak yani tevhid ruhuyla cennet hayalleri kurmak lazım ve güzel olsa da yeterli değildir. Kötü veya çirkin diye anılanlardan da kaçınmak yani şeytanın şirk dinini tanıyarak sakınmak lazımdır ki iman etmek için bu bile kafi değil o şer ve şeytanlarla mücadele etmek de gerekir.

Kul, sadece Allah diyebilmeli, sadece Allah rızasına erişmeyi dilemeli ve dünya hayatı denen sınavda fıtratta verdiği söze sadık kalarak doğru ve güzel bir yaşam sürmelidir. Hak olan bu yol dışındaki herşey batıldır, yanlıştır, çirkindir. Sınav iyi olanları yapmak ve kötü olanları yapmamaktır. Cevaplar elbette bunlarla sınırlı değildir. Tamamı ve daima Kur’an’dadır ve Allah rızası arayışındaki mü’min kalpler Kur’an’ı bu nedenle baş tacı eden ve ayetlerini hazmedenlerdir.

Bu nedenle Allah hangi kullarını daha çok sever sorusunun cevabı Kur’an hükümlerindedir çünkü Kur’an Allah kelamıdır, tamdır, sondur, mükemmeldir ve anlaşılacak seviyede basit ve kolaydır. Bu dünyadaki tek rıza Allah rızasıdır ve başkalarından beklenen rızaların tamamı şirk kokuludur. O halde Allah için sevmek ve Allah için sevmemekten başka yol yoktur.

Doğrusunu daima ve sadece Allah bilir.

kaynak: iman ilmi hali

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.

Sıradaki içerik:

Allah hangi kullarını daha çok sever

editörün seçtikleri EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ