e
sv

Pallor Mortis Nedir?

Kimya laboratuvarında kinetik anlayışı ölüm zaman çizelgesini hem ölçmek hem de değiştirmek için kullanılmaktadır. Özellikle bu ölüm zamanının ölçülmesi ve ölümden sonra kanıtların korunması içindir. Araştırmacıların ölüm zamanını belirledikleri iki genel yöntem vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
avatar

Rıfat Şentürk

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Kimya laboratuvarında kinetik anlayışı ölüm zaman çizelgesini hem ölçmek hem de değiştirmek için kullanılmaktadır. Özellikle bu ölüm zamanının ölçülmesi ve ölümden sonra kanıtların korunması içindir. Araştırmacıların ölüm zamanını belirledikleri iki genel yöntem vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:

 1. Oran yöntemi: Bu yöntemde ölüm zamanı, bu tür göstergelerin bilinen davranışı ile bağlantılı olarak ölen kişide bir göstergenin varlığı/yokluğu değerlendirilerek tahmin edilmektedir.
 2. Eş zamanlama yöntemi: Bu yöntemde ölüm zamanı, ölüm anında veya yakınında meydana gelen olayları değerlendirerek veya ölüm olayı için bir zaman periyodunu gösteren bilgiler sunarak tahmin edilmektedir. Her belirleme türünde yöntemi tanımlamak için tahmini kelimesinin kullanılmaktadır. Çünkü bilimde yapılan tüm ilerlemelere rağmen, ölüm zamanı hala sahip olunan en az güvenilir yöntemlerden biridir. Kesin bir bilim olması için sonuçları çarpıtabilecek çok fazla değişken faktörler bulunmaktadır.
  Ölüm zamanını belirlemede ilk adımlar aşağıdaki gibidir:
  1) Bedenin toplanması
  2) Vücut etrafındaki kanıtların toplanması
  3) Ölen hakkında bilgi toplanması

Pallor Mortis Nedir?

Pallor Mortis ya da ölüm solgunluğu, ölümden sonra vücutta meydana gelen solgunluk açık renkli beyaz tenlilerde hızla görülmektedir ve kılcal kan dolaşımı yetersiz olduğu için meydana gelmektedir. Böylelikle kan vücudun daha alt kısımlarına birikmektedir ve buda Pallor Mortisi oluşturmaktadır. Bu olay ölümden yaklaşık 15 dakika ila 2 saat sonra sonra gelişmektedir ve bu dolaşım eksikliğinden kaynaklanan ölüm sonrası ilk işarettir. Ayrıca İngilizce dilinde birinin görünümünü karakterize etmek için ölümcül soluk gibi ifadeler kullanılmaktadır (zombi veya vampir gibi). Dilsel bir tanımlayıcı olarak hizmet etmenin yanı sıra, Pallor Mortis adı verilen bir ölümden sonra cilt renginde değişiklikler meydana gelmektedir. Genellikle adli tıp uzmanlarının ölüm sonrası zamanı PMI olarak da adlandırılan ölüm zamanını değerlendirmesine yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte solukluk, daha açık ten tonları olanlarda özellikle kırmızı tenli olanlarda daha belirgindir ve daha koyu cilt tipleri için daha az yaygın bir durumdur. İki cinsiyet arasında cilt renginde de küçük farklılıklar vardır, ancak bu fark solgunluk mortisin bir sonucu olarak kaybolmaktadır.

Pallor Mortis Neden Olur?

Pallor Mortis, kılcal dolaşım eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Klinik ölüm, kalbin atmayı bıraktığı zamandır. Kalp atışı olmadan, kan vücudun her bölgesine, özellikle de deri gibi kalpten daha uzak organlara ulaşamamaktadır. Dermisteki kılcal damarlar (epidermisten sonra ikinci deri tabakası) ve hipodermis (cildin üçüncü ve en derin tabakası) yeni bir oksijenli kan kaynağı almayı bırakmaktadır ve oksijenle ilişkili hemoglobin parlak kırmızı renge sahiptir.

Kalbin vücuda kan pompalama kuvveti olmadan, kan damarlarındaki kan durgunlaşır ve kandaki hücreler, kırmızı kan hücreleri (RBC’ler gibi) yer çekiminin en güçlü olduğu yönde hareket etmeye başlamaktadır. Kanın uzaklaştığı bölgelerde soluk bir renklenme olurken, kanın biriktiği bölgelerde kırmızımsı pembe bir renk gelişmektedir. İkinci fenomen canlılık olarak adlandırılır ve ölümden yaklaşık 2 saat sonra görünür hale gelmektedir.

Adli Tıp Uzmanları PMI’yı Belirlemek İçin Pallor Mortis’i Nasıl Kullanırlar?
Ölüm sonrası aralık veya ölümden bu yana geçen süre, bireysel bir ölüm ile keşfedilen beden arasında ne kadar zaman geçtiğini tahmin etmektedir. Adli tıp uzmanları ölüm sonrası çeşitli ipuçlarını kullanarak ölüm zamanını hesaplamaktadırlar. Pallor Mortis ölümün ilk ölüm sonrası aşamasıdır. 2000 yılında yayınlanan bir makalede, Pallor mortis’in PMI belirlemede yararlılığı değerlendirilmiştir. Araştırmacı, 126 cesetteki renk değişimini ölçmek için bir okto-elektronik renk ölçüm cihazı kullanmıştır. Pallor mortis hızla geliştiği için, yaklaşık ölüm zamanını belirlemek için en yararlı görünür değişiklik olmadığı sonucuna varmışlardır. Solgunluk derecesi zamanla önemli ölçüde değişmemektedir ve ölüm nedeni hakkında ipucu vermemektedir.

Adli bilim adamları genellikle PMI’yi belirlemek için başka değişiklikleri kullanmayı tercih etmektedirler, genellikle bir aralığı tahmin etmek için birden fazla faktörden gelen bilgileri kullanmaktadırlar. Kas sertliği (rigor mortis), vücut ısısı ve belirli böceklerin varlığı veya yokluğu kullanılarak ne kadar dekompozisyon ilerlediğine bakmaktadırlar. Pallor mortis adli tıp uzmanları için çok yararlı olmasa da, bir kalabalığın içinde bir kişiyi tespit etmek için yararlı olmaktadır.

Ayrışma

Ayrışma aşamaları iyi bilinmektedir ve özellikle haftalarca hatta aylarca bulunmayan bedenlerde ölüm zamanı için kaba bir kılavuz olarak kullanılabilir. Rigor, Livor ve Aldor Mortis, ayrışma aşamaları olarak listelenirken, hepsi ölümden 1-48 saat sonra ortaya çıkmaktadır. 48 saatlik pencereden sonra tahmin olarak ayrışmanın sonraki aşamaları kullanılmalıdır. Vücudun ayrıştığı iki ana yol vardır bunlar; otoliz ve putrefaksiyon. Bu işlemlerin her ikisi de kimyasal reaksiyon ile gerçekleşir, böylece her ikisi de bir kimyasal reaksiyonun tipik kinetik kontrollerine tabidir.

Otoliz, vücut hücreleri içindeki sindirim enzimlerinin karbonhidratları ve proteinleri parçalama sürecidir. Çürüme , doku bozulmasının baskın nedenidir ve bakteriyel aktiviteye bağlıdır. Çürüme, ölümden 4 ila 10 gün sonra başlamaktadır ve zamanla ölü bir cismin ortaya çıkmasının çoğu çürümeden kaynaklanır:

 • Şişkinlik
 • Karın yeşil renk değişikliğ
 • Kan damarları boyunca ebru – hidrojen sülfit gazının neden olduğu kan damarlarında kahverengi siyah bir renk değişikliği
 • Kabarcıklar ve cilt kayması
 • Saç ve tırnak kaybı

Aşırı ısınma, aşırı bakterilerin zaten mevcut olduğu peritonit gibi bir hastalık veya dış bakterilerin kanalizasyon gibi yüksek olduğu bir ortamda çürüme hızlı bir şekilde gerçekleşir. Vücudun soğutulması çürümeyi yavaşlatabilir ve donma tamamen durdurabilir. Çürümenin dört genel aşaması vardır:

 • Çürüme (ölümden 4-10 gün sonra) Otoliz meydana gelir ve gazlar (koku) ve renk değişikliği başlar.
 • Siyah çürüme (ölümden 10-20 gün sonra) maruz kalan cilt siyaha döner, şişkinlik çöker ve vücuttan sıvı salınır.
 • Butirik fermantasyon (ölümden 20-50 gün sonra) remaining geri kalan et çıkarılır, butirik asit kalıntıları fermante eder ve vücut toprağa temas ederse küflenmeye başlar.
 • Kuru Çürüme (ölümden 50-365 gün sonra) Sıvı, saç ve tırnakların düşmesi nedeniyle çürüme çok yavaştır.

Çürüme derecesi araştırmacıların ölüm zamanını bu zaman çizelgesine göre kabaca tahmin etmelerini sağlar, ancak yine de geniş zaman aralıklarını not edilmelidir.

Flora ve Fauna

Bitkiler ve böcekler genellikle ölüm zamanını tahmin etmek için kullanılır. Bir suç mahallinde gözlem yoluyla, bir cesedin orada ne kadar süredir var olduğunu bilmek genellikle mümkündür. Örneğin, vücudun temas ettiği çim yavaş yavaş solarak ölecektir. Belirli çim türlerinin örtüldüğünde ölme oranları gerçekte bilinir ve çimin bir örneğini bir botanikçiye götürmek, kişinin o sahnede öldürülmesi durumunda ya da vücudun, eğer döküldüğü zaman dökülme zamanını verebilir. Veya başka yerde öldürülerek oraya getirildiğini tespit edebilir. Böcekler, özellikle sinekler, korunmasız bir vücudu hızla enfekte ederler ve kurtçuk oluşumu (brütken) ölüm zamanını belirlemek için kullanılabilecek iyi anlaşılmış bir zaman çizelgesine sahiptirler. Bir entomoloğa (böcek doktoru) mevcut kurtçuk örneklerini almak, sineklerin ölümden hemen sonra vücuda erişebileceğini varsayarak doğru bir şekilde ölüm zamanını tespit etmeye yaramaktadır.

Mide İçeriği

Kurbanın midesinde bulunan yiyecekler, meydana gelen sindirim derecesine bağlı olarak yaklaşık ölüm süresi verebilir.

Vitreus Potasyum

Ölüm zamanını tahmin etmenin bir yolu Vitreus (göz sıvısı) Potasyum konsantrasyonunun belirlenmesidir. Potasyum (K) vücutta hücre zarlarının içindeki ve dışındaki elektrik yüklerinin dengesini korumaya yardımcı olan bir besindir. Hücre içi potasyum konsantrasyonu, hücre içi sıvılarda kandan 40 kat daha fazladır. Ölümden sonra, hücre zarının içindeki ve dışındaki potasyum miktarı sabit bir oranda eşitlenmeye başlar. Bu, ölümden sonra hücre içi bir sıvıdan potasyum konsantrasyonu okunabilir. Ve bu okuma ölüm zamanını daha önce belirtilen yöntemlerden daha doğru bir şekilde tespit edebileceği anlamına gelir. Gözün vitreus sıvısı, varsa bu test için en sık kullanılan sıvıdır. Test sonuçları ölümden 1-12 saat sonra en doğrudur.

Ölüm zamanını 0.14 milli potasyum sızıntı oranına göre belirlemek için kullanılan denklem Eşdeğer/Litre/saat:

 • (7.14×K+konsantrasyon )-39.1=ölümden bu yana saat
 • (7.14xK+konsantrasyon)-39,1=ölümden bu yana saatler

Potasyumun sızma oranı dünyanın tüm bölgeleri için aynı değildir ve koronerlerin bölgeleri için doğru sızıntı oranını belirlemelerine yardımcı olan tabloları vardır.

Kaynaklar

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.
okuyucu yorumları OKUYUCU YORUMLARI 😊

Sıradaki içerik:

Pallor Mortis Nedir?