e
sv

Tekvir suresi: ”Arapça okunuşu, Türkçe anlamı?”

2257 Okunma
Kur'an'ı Kerim'in 81. suresidir. Tekvir Suresi, Mekke döneminde indirilmiştir. İsminin anlamını, ilk ayeti kerimesinde geçen ''dürmek'' kelimesinden almıştır. Tekvir Suresi 29 ayeti kerimeden oluşur. Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam bir hadisi şerifinde şöyle buyurur: ''Kim kıyamet gününü gözleriyle bakıp görmek istiyorsa, Tekvir, İnfitar ve İnşikak surelerini okusun.''
avatar

Rıfat Şentürk

 • e 40

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 4

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 2

  Üzgün

Tekvir Suresi: ”Arapça okunuşu”

İzeşşemsu kuvviret. Ve izennucumunkederet. Ve izelcibalu suyyiret. Ve izel’işaru ‘uttılet. Ve izelvuhuşu huşiret. Ve izelbiharu succiret. Ve izennufusu zuvvicet. Ve izelmev’udetu suilet. Bieyyi zenbin kutilet. Ve izessuhufu nuşiret. Ve izessema’u kuşitat. Ve izelcahıymu su”ıret. Ve izelcennetu uzlifet. Alimet nefsun ma ahdaret. Fela uksimu bilhunnesi. Elcevarilkunnesi. Velleyli iza ‘as’ase. Vessubhı iza teneffese. İnnehu lekalu resulin keriymin. Ziy kuvvetin ‘ınde ziyl’arşi mekiynin. Muta’ın semme emiynin. Ve ma sahıbukum bimecnunin. Ve lekad reahu bil’ufukılmubiyni. Ve ma huve ‘alelğaybi bidaniynin. Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin. Feeyne tezhebune. İn huve illa zikrun lil’alemiyne. Limen şae minkum en yestekıyme, Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul’alemiyne.

Tekvir Suresi: ”Türkçe anlamı”

Güneş dürülüp ışığı söndürüldüğünde. Yıldızlar kararıp döküldüğünde. Dağlar yerlerinden sökülüp yürütüldüğünde. Doğurması yaklaşmış gebe develer başı boş bırakıldığında. Vaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığında. Denizler ateşlendirildiğinde, Nefisler bedenleriyle ve amelleriyle eşleştirilip bir araya toplanıldığında. Diri olarak toprağa gömülen kıza, hangi günahtan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda. Amellerin yazılı olduğu defterler hesap günü için açıldığında. Gökyüzü yerinden sıyırılıp koparıldığında. Cehennem alev elev kızıştırılıp tutuşturulduğunda. Cennet mü’minlere yaklaştırıldığı zaman, insanoğlu (her nefis) kendisi için dünya da (hayır ve şer yani iyi ve kötü) neler hazırlamışsa onu bilecektir. Geceleyin etrafı aydınlatan gündüzleri sönüp gizlenen yıldızlara andolsun. Kararmaya başladığı zaman geceye ve ağırmaya başladığında sabaha andolsun ki: Şüphesiz Kur’an, çok şerefli bir elçi’nin (Muhammed)’in getirdiği sözdür. O Elçi ki (Resul ki) pek kudretli ve Arş’ın sahibi olan Allah katında itibarlıdır.

Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız (Muhammed) kafirlerin benzettiği gibi bir deli (mecnun) değildir. Andolsun ki, kendisine vahyi getiren Elçi’yi (Cebrail’i) apaçık ufukta gördü. Peygamber (Hz Muhammed) kendisine vahiy yoluyla gelen gaybi bilgileri size tebliğ etmede cimrilik etmez. Kur’an lanetlenmiş, Allah’ın rahmetinden kovulmuş şeytanın sözü değildir! Hal böyleyken Kur’an’ı inkar edip yüz çevirdikten sonra nereye gidiyorsunuz? Oysa Kur’an, bütün alemler için bir öğüt, bir uyarıdır. İçinizden doğru gitmek isteyenler için. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe sizler bir şey dileyemezsiniz.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Tekvir suresi: ”Arapça okunuşu, Türkçe anlamı?”